TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

1. TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khóa học Tiếng anh doanh nghiệp là một chương trình đào tạo từ các khóa học tiếng Anh cơ bản tới các khóa học tiếng Anh chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng. Chúng tôi soạn thảo, thiết kế nội dung chương trình học đáp ứng yêu cầu của Doanh Nghiệp và trình độ của học viên dựa trên kết quả tư vấn và kết quả kiểm tra trình độ đầu vào.

Việc đào tạo có thể được tổ chức tại Doanh Nghiệp hoặc các trung tâm UBD-FPT Global Centre. Một trong những dịch vụ khác biệt của UBD-FPT Global Centre là Need Analysis – Phân tích nhu cầu tiếng Anh tùy biến dựa trên đặc thù khác nhau của từng doanh nghiệp. Cụ thể, các giáo sư tại trung tâm sẽ tiến hành khảo sát lãnh đạo, đại diện các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp; phỏng vấn nhân viên; nghiên cứu các bối cảnh có sử dụng tiếng anh đặc thù của doanh nghiệp để đưa ra báo cáo phân tích chi tiết.

Dựa vào đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể cân nhắc chiến lược phù hợp nhằm phát triển khả năng tiếng Anh cho đội ngũ của mình.

2. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bao gồm nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biệt để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

  • Chuyên ngành Dược, Y Tế
  • Chuyên ngành Tin Học, Công Nghệ
  • Chuyên ngành Vận Tải
  • Chuyên ngành Tiếp Thị và Quảng Cáo
  • Chuyên ngành Mua và Bán Hàng
  • Chuyên ngành Tài Chánh Ngân Hàng
  • v…..

ĐĂNG KÝ tại đây