TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

 1. TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khóa học Tiếng anh chuyên ngành là một chương trình đào tạo tiếng Anh được thiết kế chuyên sâu cho từng lĩnh vực cụ thể. Chương trình cung cấp nhiều từ vựng chuyên ngành, các tình huống và kỹ năng xử lý tình huống trong mỗi ngành, giúp học viên giao tiếp tự tin, đạt được hiệu quả cao trong công việc.

 1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

2.1. KHÓA HỌC ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH

Bao gồm nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biệt để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

 • Chuyên ngành dược
 • Chuyên ngành Tin Học
 • Chuyên ngành Vận Tải
 • Chuyên ngành Tiếp Thị và Quảng Cáo
 • Chuyên ngành Mua và Bán Hàng
 • Chuyên ngành Tài Chánh Ngân Hàng
 • v…..

2.2. KHÓA HỌC ANH NGỮ CHUYÊN KỸ NĂNG 

Bao gồm nhiều khóa học chuyên sâu theo nhiều kỹ năng khác nhau. Mỗi khóa học tập trung vào những tình huống kinh doanh cần sử dụng những kỹ năng chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên cho các kỹ năng đặc biệt để giúp giao tiếp tự tin và hiệu quả.

 • Kỹ năng viết trong kinh doanh
 • Kỹ năng hội họp
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
 • Kỹ năng đàm phán
 • Phát âm chuẩn
 • v…..

ĐĂNG KÝ tại đây