Đăng ký tư vấn miễn phí
Họ và tên
Điện thoại
Email
Các khóa học
05 08 2020

Thông tin cần biết

Học bổng từ Đức Vua Brunei

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2017, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 được tổ chức tại Manila, Philippines, Đức Vua của Brunei Darussalam đã tuyên bố rằng Chính phủ Brunei Darussalam sẽ cấp 50 học bổng để tăng cường kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cho công dân từ các nước ASEAN trong vòng 5 năm tới.
Chương trình học bổng này sẽ được triển khai tại Học viện Anh ngữ Quốc tế FPT, Đà Nẵng, Việt Nam.
Vui lòng xem thông tin đầy đủ tại đây.