SỨ MỆNH - UBD-FPT GLOBAL CENTRE

  • Giảng dạy tiếng Anh đến đông đảo người dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân miền trung Việt Nam nói chung.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng Tp. Đà Nẵng trở thành thành phố nói tiếng Anh đầu tiên trong cả nước.
  • Tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai trường ĐH và vun đắp mối quan hệ ngoại giao giữa hai Quốc gia Việt Nam và Brunei.

TẦM NHÌN - UBD-FPT GLOBAL CENTRE

  • Trở thành Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh hàng đầu tại Đông Nam Á.
  • Hướng đến một kết quả học thuật xuất sắc thông qua ba nền tảng chính: Học Viên làm trung tâm; Môi Trường Học Tập Năng Động, Tương Tác cao; Trải Nghiệm để thực nghiệm