Mọi thông tin vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết nhất.

CONTACT

UBD-FPT GLOBAL ENGLISH

UBD-FPT Global Centre

2nd floor

FPT Building, Road No.1, An Don Industrial Park, 593 Ngo Quyen St., Son Tra Dist., Da Nang, Vietnam

Hotline: 931 956 095

Opening hours: Mon – Fri / 8:00 AM – 7:00 PM