TRUNG TÂM UBD - FPT GLOBAL CENTRE

line
0
+
FOLLOWER
0
+
GIÁO VIÊN
0
+
HỌC VIÊN
0
+
KHÓA HỌC

GIÁO VIÊN & TRỢ GIẢNG

Nhiệt huyết và chuyên môn.

line

More Giáo viên:

CONTACT
FPT GLOBAL ENGLISH
UBD-FPT Global Centre
2nd floor

FPT Building, Road No.1, An Don Industrial Park, 593 Ngo Quyen St., Son Tra Dist., Da Nang, Vietnam

Tel: 0905 729 903 | linhnd23@fe.edu.vn

Opening hours: Mon – Fri / 8:00 AM – 7:00 PM